Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Cílem vytyčení hranic pozemků je jejich  vyznačení v terénu, na základě dokumentace poskytnuté katastrálním pracovištěm a to s přesností tomu odpovídající.

  • Vytyčení hranice pozemku s zaevidovaním v KATASTRU NEMOVITOSTÍ - polohové vytyčení hranice pozemku dle přesnosti evidované v katastru nemovitostí s povinností oznámení o vytyčení i vlastníkům sousedních parcel(dle vyhlášky 26/2009SB.). V případě shody vlastníků lze vyhotovit geometrický plán na vlastníky upřesněné vlastnické hranice.
  • Vytyčení hranice pro vnitřní potřebu zadavatele - polohové vytyčení hranice pozemku dle přesnosti evidované v katastru nemovitost, slouží pro informaci zadavatele (výsadba zeleně, hospodaření na pozemcích, pronájmy pozemků dle výměr a jiné)