Poradenství v problematice převodu nemovitostí a další související služby

Poskytujeme poradenskou službu v oboru Katastru nemovitostí:

  1. k problematice zápisů a vkladů práv k nemovitostem do Katastru nemovitostí
  2. při sepisování smluv
  3. při zřizování věcných břemen
  4. při dělení pozemků pro různé účely atd.

Dale zajišťujeme

  • pasporty staveb
  • odhady nemovitostí
  • sepsání smluv
  • realitní čnnost
  • zápisy staveb do katastru