Práce odpovědného geodeta

Poskytujeme službu odpovědného geodeta na smluvním základě:

  1. Vlastníme oprávnění pro všechny druhy geodetických činností platné v celé ČR

  2. Telekomunikační sítě

  3. Elektrorozvody VVN, VN i NN jak vrchní vedení tak kabely

  4. Plynové rozvody vysokotlaké i středotlaké